Thuis > Nieuws > Nieuws uit de sector

Veelvoorkomende fouten van graafmachine-turbocompressoren

2022-02-26

Veelvoorkomende fouten vanturboladers voor graafmachines
1. Gebrek aan kracht
Controleer of het luchtfilter en de leiding vrij zijn en in goede staat verkeren;
Controleer of het brandstofinjectiesysteem in goede staat is en correct is afgesteld;
Controleer het uitlaatsysteem op verstopping of schade.
2. Abnormaal geluid
Controleer of de leidingen en beugels los of beschadigd zijn en of de aansluitingen goed zijn;
Controleer de intercooler op eventuele lekken of scheuren.
3. Overmatig rook- of olieverbruik
Controleer of het luchtfilter verstopt is;
Controleer of de specificatie van de motorolie strikt in overeenstemming is met de aanbevelingen van de autofabrikant;
Controleer of de olieafvoerleiding glad is en niet verstopt;
Controleer of de druk in het motorcarter niet te hoog is en of het krukassysteem van de motor goed werkt;
Controleer of de slangen en fittingen intact zijn.
4. Vreemd lichaam
Kleine voorwerpen die met hoge snelheid de turbine of het compressorhuis binnendringen, kunnen schade aan het turbinewiel veroorzaken, met als gevolg een onbalans.
5. Gebrek aan smering
Turbinemoeheidsscheuren en materiaaloverdracht als gevolg van metaalwrijving en hoge temperatuur als gevolg van beperkte inlaattoevoer, onjuiste plaatsing van de pakking en gebruik van vloeibare pakkingen of smeermiddelen van slechte kwaliteit
6. Olievlekken
Langdurige olieverversingsintervallen of slecht onderhoud kunnen schade aan het turbinelagersysteem veroorzaken door hoge concentraties koolstof in de olie. Na een motorrevisie kan in olie gesuspendeerde staalkogel lagerschade veroorzaken.
7. Overspeed en hoge temperatuur
Turbineschade door werkzaamheden buiten de ontwerpparameters of buiten de specificaties van de voertuigfabrikant. Onderhoudsproblemen, motorstoringen of ongeoorloofde prestatie-upgrades kunnen de turbinesnelheden tot boven hun bedrijfslimieten brengen, met als gevolg vermoeidheidsproblemen of compressor- en turbinewielen.
49189 - 00911 6.5KG Excavator Turbocharger Engine